Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Дистанционен курс за длужностно лице по БЗР
Дистанционен курс за Длъжностно лице по БЗР

Отговорности на длъжностното лице по БЗР след обучението му

      Необходимостта от длъжностно лице по БЗР е голяма във всяка една фирма, без значение предмета и обхвата на дейност, броя на служителите или представите на управителите за това как трябва да се извършва обезопасяването на труда ежедневно и на място. За да се избегнат неточности, неизпълнение на задълженията или още по-лошо – натоварване с прекалено много задължения, в следствие на което тези, които са наистина важни, да не се изпълняват добре, всяко длъжностно лице трябва да знае в какво точно се състои неговата работа. Тук сме набелязали няколко основни точки, по които тя трябва да се развива, след като лицето вече успешно е преминало предназначения за него курс. 

  • На първо място е защитата от рискове на целия персонал и на всеки поотделно. Превенцията от злополуки не е възможна без абсолютното познаване на цялостния процес на работа и връзките между отделните звена. За целта длъжностното лице по-добре да е служител на фирмата на длъжност, която да му гарантира познаване на всичко, което вече споменяхме. 
  • Освен чисто практическите задачи, които длъжностното лице изпълнява, то има и функцията на основен консултант по всички дела, свързани с осигуряване на здраве и безопасност на всяко работно място. В тази връзка длъжностното лице има за задача да откликва при всяка трудност и заявка на работодателя ,за помощ относно осигуряване на тези условия. Другите длъжностни лица във фирмата също могат да се възползват от консултантските услуги на това лице, когато това им е необходимо.
  • Контролните функции на това длъжностно лице не бива да се забравят. Той не трябва да се превръща в един обикновен изпълнител на волята на работодателя и контролните органи и да върши цялата черна работа. В неговите правомощия е да изисква и да следи за изпълнението на всичко, което засяга плана за здраве и безопасност на труда
  • В продължение на предишната точка това длъжностно лице постоянно предлага и променя както плана за предотвратяване на аварии, така и мерките за неизпълнение на зададените директиви. Всеки разработен план от това длъжностно лице се прилага и следва от същия момент, в който се приема. Отклонения или отлагания не се приемат, защото няма по-важно нещо от здравето и сигурността на работното място. В този смисъл мерките за неизпълнение на дадена инструкция не бива да са пожелателни. Колкото по-голяма е строгостта, толкова по-бързо всички служители ще разберат, че нещата са сериозни. Това ще избегне много рискови ситуации в бъдеще и проблеми с персонала, които биха могли да застрашат нечие здраве или живот.