kurs-za-kontrol-na-kachestvoto1

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Как се извършва контрол на качеството в строителството Контролът на качество в строителството е свързано с много отговорности и знание. Тъй като строителството и ремонтът са дълги процеси, чийто продукт се ползва с години, изпълнението е изключително важно. А както всички знаят добрият продукт зависи от малките неща, които го съставят. Контролът на качеството в Виж повече