Дистанционен курс по Ежегодно обучение за представители на КУТ / ГУТ

Дистанционен курс за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

Нужно ли е ежегодно обучение за представители на КУТ

Дистанционен курс за ежегодно обучение на КУТ/ГУТ

    Комитетът по условия на труд и групата по условия на труд ( или както е по-известно съкратено КУТ/ГУТ ) са задължителни съществуващи организации във всяка фирма. И ако първото е предвидено за фирми с брой служители над 50, то групите са за по-малки такива. Без значение дали сте управител на малка или голяма фирма, ангажирана в строителния бизнес, трябва да знаете, че подобна група или комитет е задължителен със своето съществуване и функции.

    Управителят като такъв има думата при определянето на членовете на всяко от тези формирования. За да бъде обаче тяхното функциониране нормално и съобразно законовите норми в България, всеки работодател в строителния бизнес трябва да е наясно, че участниците в КУТ/ГУТ не може да бъдат само формални със своите функции и действия.

    Освен избора и броя на членовете, законът ясно регламентира и въпроса с обучението на участниците в комитета или комисията. Според нормите в нашата държава, всеки от избраните в конкретната комисия или група следва да има сертификат за преминато обучение. Ако все още се колебаете за формата, под която да подготвите тези хора, може да бъдете спокойни. В днешно време има много центрове за обучение, които предлагат своята адекватна онлайн алтернатива, а именно онлайн курсове по ЗБУТ.  Задължителни за всеки, било то член на КУТ или ГУТ, първоначалните изисквания за обучение и сертификат за безопасни условия на труд не изчерпват въпроса.

   Всеки управител трябва да е наясно, че с намирането на надеждни хора за всяка от тези групи във фирмата, отговорността не се изчерпва. Законите в България изискват всеки от членовете да преминава ежегодно обучение в нормите на безопасните условия на труд. Няма конкретно изискване за формата на обучение, което ще рече, че по свое желание всеки управител спокойно би могъл да предпочете дистанционното обучение по ЗБУТ, като най-удачна форма на образование на своите подчинени.

   В заключение може да се каже, че опреснителния ежегоден курс по ЗБУТ трябва да е с минимум продължителност шест часа, за провеждането на които съответната фирма трябва да съхранява необходимата документация, която да представи при нужда и чрез която да докаже изпълнението на законовите норми.