koordinator-zbut

Дистанционно обучение на Координатор по БЗР в строителството

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд Всички действащи предприятия, организации и институции са задължени да създадат необходимите условия, гарантиращи здравето и живота на работниците и служителите им. За целта те назначават координатор, длъжностно лице, групи или комитети по условия на труд. И, тъй като в случая става дума за координатор по ЗБУТ, трябва Виж повече

dlyjnostno-lice-zbut-4

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Длъжностно лице

Отговорности на длъжностното лице по БЗР след обучението му       Необходимостта от длъжностно лице по БЗР е голяма във всяка една фирма, без значение предмета и обхвата на дейност, броя на служителите или представите на управителите за това как трябва да се извършва обезопасяването на труда ежедневно и на място. За да се избегнат неточности, неизпълнение Виж повече