koordinator-zbut

Дистанционно обучение на Координатор по БЗР в строителството

Координатор по здравословни и безопасни условия на труд Всички действащи предприятия, организации и институции са задължени да създадат необходимите условия, гарантиращи здравето и живота на работниците и служителите им. За целта те назначават координатор, длъжностно лице, групи или комитети по условия на труд. И, тъй като в случая става дума за координатор по ЗБУТ, трябва Виж повече